CARITAS CHRISTI

SEKULÁRNY INŠTITÚT PÁPEŽSKÉHO PRÁVA PRE ŽENY

 

Čo hľadáš?

Cestu, na ktorej by si odpovedala na Božie volanie: Chceš mu darovať celý svoj život. A si si istá, že On by  ťa chcel mať tam, kde si, v tvojom povolaní, v tvojej rodine, v tvojom životnom prostredí ...

Aj my sme pocítili rovnaké volanie a pokúsili sme sa na neho odpovedať

v  Caritas  Christi.

Kristova láska nás uchvátila a my Mu chceme darovať celý svoj život:

 • ako laičky
 • svoje krstné zasvätenie žijeme v celibáte, ktorý sme si zvolili z lásky k Nemu
 • v cirkvi a pre cirkev
 • skryté s Kristom v tajomstve Otca
 • v sesterskom spoločenstve

 

Toto rozhodnutie je odpoveďou na všetky aspekty volania a vedie nás k prehlbeniu celistvosti nášho života.

Kto sme?

Caritas Christi od začiatku chcela byť univerzálnou v každom zmysle tohoto slova.

Sme katolícke laické kresťanky žijúce vo všetkých povolaniach a prostrediach na všetkých kontinentoch.

 • Pre svoju veľkú rozmanitosť možeme spoločne poukázať na povolanie všetkých ľudí k svätosti
 • Naše povolanie nás stavia ako kontemplatívne a apoštolské laičky doprostred celosvetového poslania cirkvi.
 • Ostávame vo svojom prostredí, kde napĺňame povinnosti, zodpovednosti a služby, ktoré sú spojené s našim špeciálnym poslaním, ktoré má svoje korene  v krste:

svedčiť o Kristovi svojím životom a svojou prítomnosťou na všetkých miestach a vo všetkých situáciách sveta.

 •  Preto zachovávame – keď nie je nič doležité proti – diskrétnosť /mlčanie/  o svojom darovaní v Caritas Christi..
 • Žijeme celkom a úplne ako laičky,  nemáme žiadne spoločné diela, alebo spoločné domy a od spoločenstva neočakávame v žiadnom  životnom postavení finančnú podporu.

Ako a akým duchom žijeme?

 • Kristus nás volá, aby sme ostávali v Ňom ako On ostáva v nás. Vťahuje nás do svojej vlastnej modlitby a dáva nám žiť zo svojho Ducha.
 • V sesterskom spoločenstve si navzájom pomáhame žiť v tomto duchu. Toto žité spoločné povolanie , ktoré je vyjadrené v pravidlách Caritas Christi vytvára medzi nami sesterské spojenie.
 • Nežijeme spoločne, ale pravidelne sa schádzame.
 • Osobné doprevádzanie a výmena /dialóg/ v skupinách nám dovoľujú s ohľadom na naše rozmanitosti prehlbovať denne odpoveď na Božie volanie.

Aké sú etapy cesty v Caritas Christi?

 • Počiatočná trojročná formácia slúži k rozpoznaniu povolania do Caritas Christi a  k vyskúšaniu, či zodpovedá počiatočnému volaniu.
 • Uskutočňuje sa v danom životnom prostredí prostredníctvom rozhovorov a  vždy je prisposobená skutočným  životným okolnostiam  a osobnému povolaniu.
 • Potom nasledujú ročne obnovované záväzky až k definitívnemu spojeniu: k cirkvou uznanému darovaniu.