CARITAS CHRISTI  SEKULÁRNY INŠTITÚT PÁPEŽSKÉHO PRÁVA PRE ŽENY

Do inštitútu sú prijímané ženy vo veku 20 – 45 rokov (slobodné alebo vdovy), ktoré chcú odovzdať svoj život Bohu uprostred sveta. Týmto povolaním boli oslovené laičky mnohých národností. Medzi nami je rozdielnosť  kultúr, mentalít a perspektív. Čo nás spája je láska k Bohu, darovaná každej jednotlivej z nás. Boh nás povolal  k životu s ním a pre neho uprostred sveta. Na jeho lásku sme odpovedali slobodne zvoleným rozhodnutím žíť dokonale svoj krst, pre Cirkev, vo svete. Boh nás miluje omnoho hlbšie než my jeho. Poslaním Caritas Christi je zapáliť túto lásku vo svete, milovať druhých tak, ako ich miluje Boh a pôsobiť, aby aj oni Boha milovali.

                   

Jedna mezi ostatnými, podobne ako kvety na lúke -  náš život v CC …